Nieuws

Meting voorjaar 2015 afgerond

De vijfde meting heeft plaatsgevonden in het voorjaar van 2015. De meting is vlak voor de zomervakantie afgerond. Deze meting hebben op 13 scholen 1103 kinderen uit groepen 4, 5 en 6 meegedaan aan het onderzoek. De onderdelen die getest zijn, zijn vergelijkbaar met die van de vorige metingen. Ook tijdens deze vijfde meting richtte het onderzoek zich op de gedrags-, sociale, cognitieve en schoolse ontwikkeling van kinderen. Hiertoe hebben de kinderen vragenlijsten ingevuld en taakjes op de iPad gedaan. Bij een deel van de kinderen is bovendien speeksel afgenomen voor DNA onderzoek. Ook de leerkrachten hebben vragenlijsten ingevuld. We willen alle kinderen, leerkrachten en ouders van harte bedanken voor hun deelname en hulp. Zonder jullie kan dit onderzoek niet bestaan!

0 Comments