Nieuws

Meting voorjaar 2014 afgerond

De vierde meting heeft plaatsgevonden in het voorjaar van 2014. We hebben 63 dagen nodig gehad om alle groepen te testen. De meting is vlak voor de zomervakantie afgerond. De onderdelen die getest zijn, zijn vergelijkbaar met die van de vorige metingen. Ook tijdens deze vierde meting richtte het onderzoek zich op de gedrags-, sociale, cognitieve en schoolse ontwikkeling van kinderen. Hiertoe hebben de kinderen vragenlijsten ingevuld en taakjes op de iPad gedaan. Ook hebben de leerkrachten vragenlijsten ingevuld. We willen alle kinderen, leerkrachten en ouders van harte bedanken voor hun deelname en hulp. Zonder jullie kan dit onderzoek niet bestaan!

0 Comments