Als ik later groot ben...

Sinds 2011 worden ruim 1500 basisschoolleerlingen gevolgd voor het project 'Als ik later groot ben'. Deze kinderen zaten toen in groep een, twee of drie en hebben inmiddels al aan zes metingen meegedaan. Ook ouders en leerkrachten doen met de metingen mee. In project 'Als ik later groot ben' wordt onderzocht hoe het gedrag, de sociale en schoolse ontwikkeling bij jonge kinderen verloopt. Op deze website vindt u informatie over het doel van het project, worden de metingen beschreven en kunt u meer lezen over hoe er met de verzamelde gegevens om wordt gegaan.

               

Nieuws